ครูอันนา อัณณา บุญศิริ

การศึกษา
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– ศึกษาการขับร้องจากครูชาลิสา จงเจริญชัยกุล (ครูเบล) 2017-2022
-ศึกษาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะจากครูสรวุฒิ พ่วงนาค (ครูต๋า) 2020-2021
– ABRSM Grade 2 Singing exam: passed with distinction 2018
– ABRSM Grade 5 Singing exam: passed with distinction 2019
– ABRSM Grade 5 Music theory exam: passed with distinction 2020
– ABRSM Grade 8 Singing exam: passed 2022

ประสบการณ์:
– รับสอนอิสระวิชาขับร้อง
-มีประสบการณ์สอนมากว่า 5 ปี
-ส่งนักเรียนสอบสถาบัน ABRSM Singing และมีนักเรียนสอบผ่านระดับ distinction

 

 

จองคอร์สเรียน 
คุยกับคุณครู

เพิ่มเพื่อน