อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราช่วยคุณได้ 

 

ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านดนตรี หลายที่ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

การจะเก่งทางด้านดนตรีนั้น ต้องเก่งทั้งด้านปฏิบัติและทางด้านทฤษฎีด้วย เพราะ 2 สิ่งนี้ เป็นสิ่งคู่กัน ที่นักดนตรีและนักร้องจำเป็นต้องมีพื้นฐาน จึงจะสามารถไปได้ถึงจุดสูงสุดของทางด้านดนตรี

 

BOOK NOW

 

เพิ่มเพื่อน