Ear Training (โสตทักษะ)


เคยไหม? ที่เห็นนักดนตรีระดับโลก เคาะแก้วใสๆที่มีน้ำแล้วตอบได้ทันทีว่า นี้คือ ตัวโน้ตอะไร!!?

Ear Training หรือ โสตทักษะ เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงของนักดนตรีทุกคน ที่จำเป็นต้องมี

 

เราจำเป็นต้องรู้ว่าตัวโน้ตที่เราร้องอยู่ หรือ กำลังเล่นอยู่นั้นถูกต้องหรือตรงเสียงหรือไม่ เพราะฉะนั้น การฟังนั้นจึงเป็น สิ่งสำคัญมาก!

การพัฒนาการฟังโสตทักษะ จึงส่งผลอย่างมาก สำหรับการเป็นนักร้องหรือนักดนตรีที่ดี

คอร์สเรียน

สำหรับการเรียนการสอนของเรานั้น จะเริ่มตั้งแต่การเรียนพื้นฐาน ตั้งแต่การเริ่มหัดฟังและบอกชื่อของตัวโน้ตหรือขั้นคู่ที่ได้ยินบนคีย์ที่กำหนดได้

การเขียน Dictation ไปจนถึงการฟังคอร์ด

และยังมีคอร์สเจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจสอบสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาลัย การสอบศูนย์สอบ Time การสอบเกรดจากสถาบันต่างประเทศ เป็นต้น

 

คอร์ส Perfect Pitch 

ฝึกการฟังและจำเสียงโน้ต ทั้ง 88 คีย์

 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ประสาทการได้ยินเสียงดีขึ้น
  • สามารถฟังเสียงโน้ตและจำแนกประเภทของ โน้ตขั้นคู่ และ คอร์ด ได้
  • สามารถฟังบันไดเสียง (Scales) และรู้ได้ว่าอยู่ในบันไดเสียงอะไร

 

BOOK NOW

 

เพิ่มเพื่อน