Featured Courses

คอร์สเรียน

เรียนร้องเพลงเด็กเล็ก

เรียนร้องเพลง เรียนร้องเพลง เด็กเล็ก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี สำหรับน้องๆที่ชื่นชอบในการร้องเพลงและต้องการพัฒนาทักษะด้านนี้ โดยการเรียนร้องเพลงของ class นี้จะเน้นเรื่อง เน้นฝึกความแข็งแรงของเสียง การออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกพัฒนาการของสมอง ฝึกเทคนิคการฟังของหู ฝึกกล้ามเนื้อที่บริเวณ ท้อง คอ เส้นเสียง ให้แข็งแรง เพิ่มความการแสดงออกให้กับตัวผู้เรียน…

หลักสูตร ABRSM

สอบ ABRSM สอบ ABRSM สำคัญอย่างไง ? หากคุณต้องการเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยด้านดนตรี การมีใบ ABSRM เป็นเหมือนใบผ่านทางที่ช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคาดหวัง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยิ่งถ้าคุณสอบได้คะแนนสูงสุด ระดับ Distinction ก็เปรียบเสมือนคุณได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เลยก็ว่าได้   ใบ…

เรียนร้องเพลงผู้ใหญ่

หลักสูตร เรียนร้องเพลงผู้ใหญ่ เรียนร้องเพลงผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับใคร   Class นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางด้านการร้องเพลง สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย   ปัญหาส่วนใหญ่ ของผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าร้องเพลง ไม่มีความมั่นใจในเสียงตัวเอง คิดว่าเสียงตัวเองไม่เพราะ ร้องเพลงไม่ตรงจังหวะ ฟังเสียงดนตรีไม่ออก มองแต่ตัวอักษรบนจอ คาราโอเกะ รู้ว่าร้องเพลงเพี้ยน แต่แก้ไขเองไม่ได้…

ทฤษฎีดนตรี

Theory of Music (ทฤษฎีดนตรี) ทฤษฎีดนตรี หรือ หลักสูตรวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การเล่นดนตรีให้มีความสมบูรณ์นั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางด้านปฏิบัติและทางทฤษฎี เพื่อให้มีความเข้าใจในตัวบทเพลงที่เรากำลังบรรเลงอยู่ และยังช่วยให้เราเข้าใจความหมายของแต่ละบทเพลง ที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย   การสอบวัดระดับ หลักสูตร ABRSM คุณครูของเราสามารถส่งสอบวัดระดับได้ตั้งแต่ ระดับ Prep-Grade 8…

เรียนเปียโน เด็กเล็ก

เรียนเปียโน เด็กเล็ก เรียนเปียโน เด็กเล็ก ควรเริ่มตั้งแต่อายุกี่ขวบดี ? ตอบ: 4 ขวบ ขึ้นไป  การเรียนเปียโนตั้งแต่เล็ก จะช่วยเสริมสร้างสมาธิ และทักษะของเด็กได้อย่างดี ใช้ หลักสูตร Alfred ในการสอน สอนพื้นฐานดนตรีทั้งหมด การนั่ง การวางมือ…

เรียนเปียโน ผู้ใหญ่

เรียนเปียโน ผู้ใหญ่ เรียนเปียโน ผู้ใหญ่ สามารถเรียนได้ไม่จำกัดอายุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นเปียโนเป็น โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน   สิ่งที่คุณจะได้รับสำหรับ Class นี้ สามารถเล่นเปียโนพร้อมกัน 2 มือได้ รู้จักการวางนิ้วมือบนเปียโน และท่านั่งที่ถูกต้อง สามารถอ่านโน้ตได้ พร้อมเล่นเปียโนไปพร้อมกัน    

ผลงานโรงเรียนที่ผ่านมา

100%

สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัย

120+

คะแนนสอบ ABRSM

1-2

อันดับเกียรตินิยม

100+

มีนักเรียนมากกว่า 100 คน

10 ปี

ประสบการณ์สอน

สนใจลงทะเบียน สมัครเรียน

Our Teachers

คุณครูที่ผ่านประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

ครูเบล (Belle)

ครูสอนร้องเพลง ครูเบล (Belle) ครูสอนร้องเพลง ครูเบล ชาลิสา จงเจริญชัยกุล  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  เครื่องมือเอก ขับร้องคลาสสิก สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาวิชาขับร้องกับ อาจารย์ โมนิค คล่องตรวจโรค ต่อมาในปี 2013-2016 ได้ศึกษาการขับร้องกับ Mr. Stefan Sanchez เป็นสมาชิกของ Grand Opera…

ครูต๋า (Tar)

ครูสอนเปียโน ครูต๋า (Tar) ครูสอนเปียโน ครูต๋า สรวุฒิ พ่วงนาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) - เครื่องมือเอกเปียโน สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยศึกษาวิชาเปียโนกับ อาจารย์จามร ศุภผล - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการประพันธ์เพลง สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา…

ครูม๊อบ (Mob)

ครูร้องเพลง ครูม๊อบ กมลพร คงจินดา การศึกษา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการ ศึกษาการขับร้องกับ ครูชาลิสา จงเจริญชัยกุล (ครูเบล) ประสบการณ์ทางดนตรี ABRSM Grade 8 Singing exam…

ครูอันนา (Anna)

ครูอันนา อัณณา บุญศิริ การศึกษา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ศึกษาการขับร้องจากครูชาลิสา จงเจริญชัยกุล (ครูเบล) 2017-2022 -ศึกษาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะจากครูสรวุฒิ พ่วงนาค (ครูต๋า) 2020-2021 - ABRSM Grade 2…

Parents Testimonial

Students and Parents Club

จากคอร์สแรกที่เริ่มเรียน น้องลูกคลื่นยังร้องไม่ถูกจังหวะ และยังไม่รู้จักวิธีการร้องและการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งระหว่างการสอน ครูเบลได้มีวิธีการสอน สอดแทรกความเอ็นเตอร์เทน มีเทคนิคดีๆที่ทำให้น้องร้องเพลงได้เข้าใจมากขึ้น เพลงที่ร้องยาก กลับง่าย ให้น้องรู้สึกสนุกไปพร้อมๆกับการเรียน จนทุกวันนี้น้องมีพัฒนาการในการร้องได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้องนำเทคนิคที่ครูสอนในคลาส เอามาปรับใช้เวลาร้องเพลงที่บ้าน และยังเป็นครูสอนให้แม่ร้องเพลงอีกด้วยค่ะ น้องลูกคลื่น & แม่เบย์
เจอครูเบลล์ครั้งแรก เพราะเสียงร้องเพลงดังลงมาถึงข้างล่างตอนที่แม่เฝ้าน้องเรียน ครูเบลล์ร้องเพลงเพราะมากๆ ชอบเสียงครูคนนี้ แม่เริ่มสอบถามว่าครูคนนี้คือใคร พอรู้ชื่อรีบติดตามครูทันที หลังจากสมัครเรียนร้องเพลงกับครู ทั้งครอบครัวชอบและรักครูเบลล์มากขึ้น ครูเบลล์เป็นครูที่เอาใจใส่เด็กๆ ดีมาก สอนแบบใจเย็น ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูก มีทักษะการสอนที่ดี ทำให้เด็กๆ รู้จักการร้องเพลงที่ถูกต้อง แม่ขอบคุณครูเบลล์มากๆ นะคะ ❤️
ครั้งแรกได้เรียนกับครูเบลโดยบังเอิญ เพราะครูเบลมาสอนแทน แต่ว่าเรียนครั้งเดียวก็ชอบเลย รู้สึกดีตลอดทั้งคาบ มีความสุข สนุก ก็เลยย้ายมาเรียนถาวร เรียนทั้งร้องเพลงและทฤษฎีดนตรี ได้ครูเบลติวสอบเกรด ABRSM ติวสอบเข้าที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ทั้งตอน pre-college หลักสูตร Young Artist Music Program และตอนป.ตรี จนตอนนี้อยู่ปี3 แล้วก็ได้ครูเบลติววิธีการสอน จนสามารถรับงานสอนร้องเพลงได้
ตอนม๊อบมาเรียนครั้งแรกกะจะมาเรียนสนุกๆ ด้วยความโชคดีที่ได้เรียนกับครูเบล ทำให้ม๊อบมองข้ามแค่ความสนุกที่จะได้เรียนร้องเพลง มองเห็นโอกาสและการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ครูเบลช่วยผลักดันม๊อบในหลายๆอย่าง ทำให้มองเห็นขีดความสามารถที่มีมากกว่าที่คิดไว้มาก ดีใจที่ได้เรียนกับครูเบลค่ะ ตอนนี้ก็เรียนกับครูเบลมา 5 ปีกว่าแล้ว และกำลังเตรียมสอบ ABRSM เกรด 7 ค่ะโดยครูเบลเป็นคนติวให้อย่างหนัก ม๊อบต้องขอบคุณครูเบลมากๆเลยค่ะ ที่ช่วยเหลือและผลักดันม๊อบมาตลอด ดีใจที่ได้เรียนกับครูค่ะ 💜