ครูสอนร้องเพลง ครูเบล (Belle)


ครูสอนร้องเพลง ครูเบล ชาลิสา จงเจริญชัยกุล 

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  เครื่องมือเอก ขับร้องคลาสสิก สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • โดยศึกษาวิชาขับร้องกับ อาจารย์ โมนิค คล่องตรวจโรค
  • ต่อมาในปี 2013-2016 ได้ศึกษาการขับร้องกับ Mr. Stefan Sanchez
  • เป็นสมาชิกของ Grand Opera (Thailand) Co.,Ltd ในตำแหน่ง Soloist member

 

ครูเบล

ประสบการณ์ 

  • ส่งนักเรียนสอบสถาบัน ABRSM ในระดับ Prep Test-Grade 8 และมีนักเรียนสอบผ่านในระดับ Distinction
  • มีนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รับสอนอิสระ วิชาขับร้อง ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ มีประสบการณ์การสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552
  • ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Dehors Music Studio
  • อาจารย์พิเศษ วิชาขับร้องที่ สถาบันจินตการดนตรี, Kawai Music School Thailand, MUSIC find Art studio, mi.ni.mal music studio by Kru Milk

 

จองคอร์สเรียน

BOOK NOW

 

คุยกับคุณครูเพิ่มเพื่อน