ครูสอนเปียโน ครูต๋า (Tar)


ครูสอนเปียโน ครูต๋า สรวุฒิ พ่วงนาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

– เครื่องมือเอกเปียโน สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยศึกษาวิชาเปียโนกับ อาจารย์จามร ศุภผล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการประพันธ์เพลง สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

– อาจารย์พิเศษ วิชาเปียโน และโสตทักษะ โครงการศิลป์-ดนตรี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
– อาจารย์พิเศษ วิชาโสตทักษะ โครงการศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
– อาจารย์สอนพิเศษ วิชาโสตทักษะ ประวัติศาสตร์ และทฤษฎีดนตรี โครงการศิลป์-ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
– อาจารย์สอนพิเศษ วิชาเปียโน สถาบันคีตดนตรี, สถาบันดนตรีเมโลดี้พลัส และโรงเรียนดนตรีสยามกลการ พญาไท
– ประสบการณ์ รับติววิชาทฤษฎีดนตรี, โสตทักษะ และวิชาเครื่องเอกเปียโน ให้กับนักเรียนสอบเข้าคณะดนตรีระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
จองคอร์สเรียน 
คุยกับคุณครู

เพิ่มเพื่อน