เรียนดนตรีเด็กเล็ก


เรียนดนตรีเด็กเล็ก เหตุผลที่สำคัญคือ…

พัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน

  • เด็กที่เรียนดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถพัฒนาทักษะในวิชาการต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรี
  • เด็กที่เล่นดนตรีสามารถรับรู้ถึงความสำเร็จได้ จากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
  • การเล่นดนตรี ช่วยให้เด็กได้พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะทางร่างกาย
  • ดนตรีช่วยให้เด็ก รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี
  • ดนตรียังช่วยให้สุขภาพจิตดี และสวัสดิภาพทางร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย

 

การศึกษาวิจัยพบว่า การเรียนดนตรีและเล่นดนตรีในเด็กนั้นเกิดประโยชน์อย่างมาก

มีการวิจัยมากมาย ที่บ่งชี้ว่า เด็กควรเรียนและเล่นดนตรี ถ้าเด็กเริ่มเล่นดนตรีได้ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง พวกเขาสามารถนำไปปรับใช้กับทักษะต่างๆ ในโรงเรียนได้ทั้งในเรื่องของวิชาการและการเข้าสังคม

 

ดนตรีสามารถช่วยสนับสนุนเด็กๆ ในการเรียนที่โรงเรียน!

เด็กที่เริ่มเรียนดนตรีไว จะมีความสามารถในการพัฒนาทักษะในวิชาการต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ และภาษา อีกทั้งพวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จที่เกิดจากการฝึกฝนและทำงานกับสิ่งนั้นๆ

การเรียนดนตรีพัฒนาความสามารถของเด็กได้อย่างรวดเร็ว ผลจากการเรียนดนตรีในเด็กเล็กนั้นช่วยเร่งการเรียนรู้ในวิชาต่างๆได้ด้วย

“ดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญเติบโต ยิ่งวัยเด็กได้เรียนรู้และเข้าถึงดนตรีได้เร็วเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาและเรียนรู้ของสมอง และช่วยเสริมสร้างการใช้ชีวิต”

 

นอกจากนี้จากรายงานพบว่า การเรียนโน้ตและฝึกการอ่านโน้ตของเด็ก ทั้งเรื่องของจังหวะและตัวโน้ต ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

 

จากที่กล่าวมาในข้างต้นยังมีประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายจากการเรียนดนตรีของเด็ก

-เด็กเรียนรู้ที่จะนำวัฒนธรรมของดนตรีในชาติของตัวเองมาใช้

-การเล่นดนตรีรวมวง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น และจุดมุ่งหมายของการทำงานเป็นทีม

-สามารถทำให้เด็กฟังเพลงได้มากกว่าเด็กทั่วไป และมีประสบการณ์ดนตรีมากกว่าเพราะได้เรียนรู้เพลงหลากหลายชนิด

-ดนตรีช่วยให้เด็กฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ดังนั้นจึงส่งผลให้เด็กที่ได้เรียนดนตรีเรียนรู้การเข้ากับผู้อื่นได้ เพราะการเป็นผู้ฟังเป็นหลักสำคัญของทุกความสัมพันธ์

-ดนตรีช่วยให้เด็กเรียนรู้อารมณ์และความรู้สึกต่างๆผ่านบทเพลง ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถค้นพบตัวเองและรู้จักเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริง

 

หากผู้ปกครองต้องการให้ลูกเด็กเล็ก สอบ ABRSM ย่อมทำได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการเตรียมตัว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กและการประเมินของครูผู้สอนอีกที

 

เพิ่มเพื่อน

 

reasons why we all should study Music. 

Music Accelerates brain development : Studies have found that participation in music stimulates different patterns of brain development which lead to improvement of memory, verbal fluency, information processing skills, and other cognitive functions.

 

Music enhances social skills : Music helps us understand each other more, fosters team building. When playing in an ensemble, students are working as a team. They blend complementary strengths, build trust, have a wider sense of leadership and teamwork.

 

Music increases self-confidence : Music helps determine students’ values. Music class normally involves with public performance at the end. This experience might be scary at first, but once students are able to do it once, they will start to feel more confident to perform in front of public.

 

Students become more patience : Learning music requires students to work tirelessly for a good amount of time. It requires commitment and perseverance. But when they persist and keep moving forward they will have the whole experience as a lesson in the importance of perseverance; reinforce the notion that hard work pays off.

 

Students have more creativity : Music is all about understanding basic rules and then expressing yourself in the form of sound. Writing your own song, improvising solos, and re-performing existing songs are the ways that musicians create something out of nothing. It is no surprise that research has shown that numerous successful people studied music at one point in their lives.

 

Music improves your memory : According to the studies. Learning music helps both sides of the brain work functionally, improves both IQ and EQ. Learning music boosts both attention and memory. Music made students more receptive to the information, allowing them to store and recall it more efficiently.