เรียนร้องเพลง


เรียนร้องเพลง เด็กเล็ก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี

สำหรับน้องๆที่ชื่นชอบในการร้องเพลงและต้องการพัฒนาทักษะด้านนี้

โดยการเรียนร้องเพลงของ class นี้จะเน้นเรื่อง

  • เน้นฝึกความแข็งแรงของเสียง
  • การออกเสียงที่ถูกต้อง
  • ฝึกพัฒนาการของสมอง
  • ฝึกเทคนิคการฟังของหู
  • ฝึกกล้ามเนื้อที่บริเวณ ท้อง คอ เส้นเสียง ให้แข็งแรง
  • เพิ่มความการแสดงออกให้กับตัวผู้เรียน

 

โดยคุณครูจะเริ่มตั้งแต่การฝึกพื้นฐานการออกเสียงไปจนถึงการร้องบทเพลงสั้นๆที่ตัวเด็กชื่นชอบ

โดยการเรียนการสอนจะมีทั้งแบบตัวต่อตัว (Private lesson) และ Group 2-4 คน

 

เรียนร้องเพลง ทำไมต้องเรียน? ร้องเองเลยไม่ได้หรอ!?

ตอบ: ได้ แต่ถ้าคุณร้องเพลงแบบผิดวิธี เส้นเสียงคุณอาจพังได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว 

 

การเรียนร้องเพลง จึงสำคัญเพราะจะทำให้คุณได้รู้จักเสียงของคุณมากขึ้น ทำให้คุณรู้ถึงการใช้เส้นเสียงที่ถูกต้อง

ทำให้เส้นเสียงแข็งแรงขึ้น รู้วิธีการออกแรง การหลบเสียง การใช้ช่องลมต่างๆในการช่วยให้เสียงคุณมีพลังขึ้น

เพราะฉะนั้น การ เรียนร้องเพลง จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้ค้นพบศักยภาพของคุณอย่างแท้จริง

 

 

 

Imagine a world without music, world would certainly be so dull. Music is important to the quality of human life, it’s part of it. People loves music but not everyone is a musician. However, it’s never too late to learn. Here are 10 reasons why we should study music.

 

Music trains discipline : Learning music requires a commitment, students have to practice continually to be better. Self-discipline is one of the most significant skills a person can have in adulthood. However, much of this skill is best learned during childhood, where learning is a natural part of living.

 

Music gives you senses of achievement: Learning music can be hard at times, but nothing is easy at the beginning . When students reach a level to play some instruments or musical pieces, it gives musicians such a great feeling. Starting with a sense of achievement, then it becomes a whole confidence thing when musicians perform music for audiences. It becomes utter enjoyment when you play with others.

 

BOOK NOW

 

เพิ่มเพื่อน