เรียนร้องเพลง เตรียมสอบ


เรียนร้องเพลง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ทางด้านดนตรี เอก Voice ทุกสาขา 

Intensive class คือ คลาสเรียนร้องเพลงสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในด้านดนตรีโดยตรง

เน้นการติวสอน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

การันตี ผ่านเข้ามหาวิทยาลัย

 

BOOK NOW

 

เพิ่มเพื่อน