เรียนเปียโน เด็กเล็ก


เรียนเปียโน เด็กเล็ก ควรเริ่มตั้งแต่อายุกี่ขวบดี ?

ตอบ: 4 ขวบ ขึ้นไป 

การเรียนเปียโนตั้งแต่เล็ก จะช่วยเสริมสร้างสมาธิ และทักษะของเด็กได้อย่างดี

ใช้ หลักสูตร Alfred ในการสอน

  • สอนพื้นฐานดนตรีทั้งหมด
  • การนั่ง การวางมือ การฟัง การอ่านเขียนโน้ต
  • หลักสูตรดนตรีคลาสสิค/ป๊อบสำหรับผู้ใหญ่
  • สอน Theory พื้นฐาน
  • การวางมือ การนั่ง การอ่านโน้ต อ่าน Chord

 

BOOK NOW

 

เพิ่มเพื่อน